Завантаження Події

« Всі Події

  • Це подія пройшло.

Четвертий випуск щорічного Літературно-наукового альманаху «Геопоетичні студії : Geopoetical Studies»

21 Березень, 2019

До уваги студентського й аспірантського товариств Національного університету «Острозька академія» і всіх охочих!

 

Щиро запрошуємо Вас до публікації в четвертому випуску щорічного Літературно-наукового альманаху «Геопоетичні студії : Geopoetical Studies».

До друку приймаємо добре вичитані й оформлені відповідно до поданих нижче вимог матеріали українською та англійською мовами (в індивідуальному порядку може йтися про інші слов’янські мови). Обсяг 6–12 сторінок тексту (для статей).

Ідейно-тематична домінанта випуску – осягання феномену простору в літературі.

Альманах традиційно вміщує літературознавчі розвідки, авторські переклади важливих теоретичних праць із геопоетики, фрагменти студентської літературної творчості, рецензії (за тематикою видання, наприклад, на книги Володимира Абашева чи Ігоря Сіда).

 

Пропонуємо (але не обмежуємо) такі загальні напрямки студій:

Розмаїття сучасних теоретико-критичних підходів до вивчення феномену простору і складних взаємозвязків людини з ним (геопоетика, геокритика, культурна географія тощо)

Теоретична рефлексія над літературним хронотопом

Орієнтальне vs. Окцидентальне в письменстві. Інокультурні іміджі і тексти. Імагологія

Література про подорожі. Жанр травелогу. Конструювання Екзотичного

Літературна репрезентація образів номада і ваґабунда. Проблеми  співіснування космополітизму, територіальної та національної ідентичностей

Моделювання гетеротопій (Мішель Фуко) в літературі. Роль паноптикуму

Локальні тексти. Геопоетична урбаністика. Людина і мегаполіс. Тестаментарно-рустикальний дискурс: нові підходи

Genius loci. Унікальність геопоетичного досвіду

Екокритика як відповідь на виклики цивілізаційної географії

Геопоетична Острогіана

Міфологізація хронотопу. Ґендерні аспекти визначення й завоювання простору

 

ДЕДЛАЙН прийому статей 21 травня!

 

З будь-якими питаннями та з метою консультації звертайтеся до:

Кочерги Світлани Олексіївни (sv_kocherga@ukr.net)

Семерин Христини (0963499791; xristia.dmutrivna.2@meta.ua)

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

  • Рукопис подавати в електронній формі у форматі *.doc (MSWord): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Відступ абзацу – 1,25 см.
  • Розрізняти тире (–) та дефіс (-)!
  • Використовувати лише такі лапки: «». Цитувати інші тексти на кшталт: [2, 444] (тобто не вказуємо скорочення «с.»). Ілюстративний матеріал із художньої літератури виділяти курсивом.
  • Використовувати нероздільний пробіл (Ctrl+Shift+відступ) між ініціалами і прізвищем.
  • Формат розвідки: НАЗВА великими літерами напівжирним шрифтом по центру сторінки; нижче через рядок по центру Ім’я Прізвище; Анотація курсивом (вирівнювання по ширині, 5–8 рядків); 3–5 ключових слів напівжирним курсивом; через рядок – текст статті; через рядок подати список використаних джерел під назвою СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12 кеглем (бібліографічний опис за зразком ДСТУ 8302:2015); через рядок – анотацію і ключові слова англійською мовою (якісний стислий виклад змісту розвідки).
  • Структура статті відповідає вимогам до фахових публікацій: постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду; аналіз найновіших досліджень і публікацій; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі (виділити ці елементи напівжирним у тексті).

 

З надією на співпрацю – редакція!

Деталі

Дата:
21 Березень, 2019