Default title

Loading Події

« All Події

 • This event has passed.

II Міжнародна науково-практична конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

1 Лютий, 2018 o 09:00 - 20 Квітень, 2018 o 17:00

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

II Міжнародної науково-практичної конференції

„ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”,

яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія” на факультеті романо-германських мов 1920 квітня 2018 року.

 Тематика секційних засідань:

 1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
 2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
 3. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
 4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
 5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
 6. Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства.
 7. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
 8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.

Workshops:

Презентація наукових проектів:

 1. науково-дослідної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”.
 2. науково-практичної лексикографічної лабораторії “LEXILAB”.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

 Форми участі у конференції:

 1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).
 2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
 3. Участь у конференції без доповіді.
 4. Публікація статті.

Для участі у конференції просимо надіслати до 10 березня 2018 року на електронну адресу lingua.lab@oa.edu.ua:

 1. заявку для участі у конференції (форма додається);
 2. електронний варіант статті (8-15 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
 3. скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня (у форматі * .jpg, *.png);
 4. скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png);
 5. скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).

Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл  назвати за номером тематичного напрямку  та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc., kvitanciia_Ivaniv.doc.,

Видання збірника планується до початку конференції.

 

 Прмітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

Розсилка збірника відбуватиметься на протязі місяця після завершення конференції.

За більш детальною інформацією звертайтеся за електронною адресою: lingua.lab@oa.edu.ua

Технічний секретар:

Попчук Марія Анатоліївна

моб. тел. (098) 904 39 05

e-mail: lingua.lab@oa.edu.ua

Координатор конференції:

Поліщук Вікторія Леонідівна

моб. тел. (098) 225 60 82

Заступник голови оргкомітету:

Ковальчук Інна В’ячеславівна

 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище_______________________________

Ім’я____________________________________

По батькові_____________________________

Науковий ступінь________________________

Вчене звання____________________________

Посада_________________________________

Установа (назва, адреса, телефон, факс,

e-mail)_________________________________

Тема доповіді___________________________

Назва секції/workshop____________________

Форма участі____________________________

Адреса Нової пошти (ПІП отримувача, телефон, місто, відділення)_________________

Необхідність бронювання житла ___________

 Усі поля обов’язкові для заповнення.

При потребі, просимо заздалегідь повідомити про необхідність бронювання місць у готелі або гуртожитку.

Вартість проживання учасники

сплачують самостійно. 

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Відповідно до вимог ДАК, запропоновані до публікації наукові статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел.

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Матеріали подавати у такій послідовності:

 1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
 2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
 3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
 4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
 5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом). Обсяг анотації англійською мовою складає 150-200 слів.
 6. Текст статті.
 7. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, c. 24]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу.
 8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об’єкт.

Збірник  належить до переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України від 22.12.2016  № 1604

Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 

Організатор

Лабораторія Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції
Телефон:
(098) 904 39 05
Е-mail:
lingua.lab@oa.edu.ua

Місце проведення

Факультет романо-германських мов
Scroll Up