Завантаження Події

« Всі Події

 • Це подія пройшло.

II Міжнародна науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку»

8 Червень, 2018 o 10:00 - 17:00

Національний університет

«Острозька академія»

Науково-дослідний інститут інформатики

і права Національної академії

правових наук України

Секція правового забезпечення національної безпеки і оборони НАПрН України

Національна академія

Служби безпеки України

II Міжнародна науково-практичної конференції

«Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку»

8 червня 2018 р. м. Острог

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції, яка відбудеться 8 червня 2018 року.

Місце проведення конференціїНаціональний університет «Острозька академія» за адресою: м. Острог, вул. Семінарська, 2, головний корпус.

Реєстрації учасників: о 9.00 – 9.50

Початок конференції: о 10.00

Динамічний характер сучасних викликів і загроз та процеси трансформації світового безпекового простору актуалізують проблематику теоретичних і прикладних досліджень в галузі національної та міжнародної безпеки, потребують подальшого розвитку права національної безпеки та військового права, належного законодавчого і кадрового забезпечення діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України.

Напрями роботи конференції:

Сесія 1. Розвиток системи національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції України.

Сесія 2. Прикладні проблеми забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та освітні аспекти

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2018 року надіслати до оргкомітету конференції на електронну пошту nataliia.malynovska@oa.edu.ua:

 • заявку на участь (див. зразок);
 • тези доповіді обсягом до 5 сторінок (див. вимоги до оформлення та зразок).

Робочі мови конференції: українська та англійська

Вимоги до оформлення матеріалів

 • Тези доповіді мають бути на актуальну тему, містити результати наукових досліджень, бути відредагованими та охайно оформленими.

 • Обсяг доповіді (тез виступу) до 5 сторінок у форматі А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

 • Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді).

 • Сторінки не нумеруються.

 • Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині, абзац – 10 мм.

 • У кінці тексту доповіді, за необхідності, надається список використаної літератури. При його оформленні слід додержуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Stetsiuk Petro- thesis);

Зразок оформлення публікацій

Шевченко М.І.

науковий ступінь, вчене звання,

посада

ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Основний текст.

Посилання на літературу по тексту в порядку черговості, в квадратних дужках [1, с. 58].

Список використаної літератури:

 1. Баранов О.А. «Інтернет речей» як правовий термін / О.А. Баранов // Юридична Україна. – 2016. – № 5-6. – С. 96–103;

ЗАЯВКА

на участь в науково-практичній конференції

«ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

Прізвище, ім’я, по-батькові ________________

Місце роботи / навчання __________________

Посада _________________________________

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання ____________________________

E-mail _______________________________

Номер моб. телефону __________________

Форма участі:

 • участь з виступом;

 • участь без виступу;

 • без участі, з наданням тез виступу (заочна форма)

У разі потреби у запрошенні необхідно повідомити оргкомітет вказавши прізвище, ім’я та по батькові керівника, його посаду та адресу установи.

Координатор оргкомітету конференції:

Малиновська Наталія Вікторівна – к. політ. н., старший викладач кафедри політології та національної безпеки НаУ «Острозька академія»

тел: +38 067 360 35 33,

E-mail: nataliia.malynovska@oa.edu.ua.

Необхідно знати:

1. Одержання доповіді та заявки на участь, після обробки оргкомітетом за декілька днів, обов’язково підтверджується нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до Оргкомітету.

2. Організаційний внесок передбачається для учасників очної участі у конференції, становить 100 грн. та здійснюється під час реєстрації в день проведення конференції.

Для учасників заочної форми участь безоплатна.

Для учасників з інших міст Оргкомітет забезпечує проживання у гуртожитку (безоплатне). В разі потреби розміщення просимо зв’язатися з координатором конференції до 20 травня.

3. Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику наукових праць та розміщені на сайті факультету політико-інформаційного менеджменту НаУ «Острозька академія» (http://pim.oa.edu.ua) та веб-сайті НДІІП НАПрН України (www.ippi.org.ua).

Деталі

Дата:
8 Червень, 2018
Час:
10:00 - 17:00
Подія Категорія:

Організатор

Факультет політико-інформаційного менеджменту
Ел. пошта:
dekanat.pim@oa.edu.ua

Місце проведення

Національний університет “Острозька академія”
Семінарська, 2
Острог, Ukraine
+ Карта Google