Завантаження Події

« Всі Події

 • Це подія пройшло.

IІI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»

14 Червень, 2019

Національний університет «Острозька академія»

 

Науково-дослідний інститут інформатики

і права Національної академії правових наук України

Секція правового забезпечення національної безпеки і оборони НАПрН України

Національна академія Служби безпеки України

 

Інститут Управління державної охорони Національного університету імені Тараса Шевченка

 

Національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

 

IІI Міжнародна науково-практична конференція,

присвячена 25-річчю відродження та 450-річчю утворення

Національного університету «Острозька академія»

 

«ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

 

14 червня 2019 р.  м. Острог

 

Шановні пані і панове!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться 14 червня 2019 року у Національному університеті «Острозька академія».

Місце проведення конференції:  м. Острог, вул. Семінарська, 2, головний корпус.

Реєстрації учасників:  9.00 – 9.50

Початок конференції: 10.00

Інформація про тему конференції

 

Динамічний характер сучасних викликів і загроз та процеси трансформації світового безпекового простору актуалізують проблематику теоретичних і прикладних досліджень в галузі національної та міжнародної безпеки, потребують подальшого розвитку права національної безпеки та військового права, належного законодавчого і кадрового забезпечення діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України.

Анексія АР Крим Російською Федерацією, наповнення його території військовими компонентами стратегічного призначення, військові дії за участю РФ на території Східної України,  дестабілізація Східної України, мілітаризація Калінінградської області РФ є безпрецедентними викликами для Європи, особливо країн Центрально-Східної Європи.

Метою конференції є обговорення та обмін досвідом у рамках наукової спільноти та практиків з питань національної безпеки щодо напрямів її розвитку з урахуванням новітніх загроз, а також питань джерел та видів загроз безпеці України, країн Східної та Центральної Європи, що генеруються Російською Федерацією. Розробка на цій основі науково-обґрунтованих спільних зусиль з протидії та локалізації цих загроз тепер і в майбутньому.

 

Напрями роботи конференції:

Сесія 1. Розвиток системи національної безпеки в умовах нових викликів.

Сесія 2. Прикладні проблеми забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та освітні аспекти.

Секція 3. Стратегія гібридної війни Росії проти України і окремих країн ЄС та засоби її нейтралізації.

 

Для участі у конференції необхідно до 15 травня 2019 року надіслати до оргкомітету конференції на електронну пошту nscostrohacademy@gmail.com

 • – заявку на участь (див. зразок);
 • – тези доповіді обсягом до 5 сторінок (див. вимоги до оформлення та зразок).

 

Робочі мови конференції: українська та англійська

Вимоги до оформлення матеріалів

  • – Тези доповіді мають бути на актуальну тему, містити результати наукових досліджень, бути відредагованими та охайно оформленими.
  • – Обсяг доповіді (тез виступу) до 5 сторінок у форматі А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  • – Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді).
  • – Сторінки не нумеруються.
  • – Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині, абзац – 10 мм.
  • – У кінці тексту доповіді, за необхідності, надається список використаної літератури. При його оформленні слід додержуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
  • – Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Stetsiuk Petro- thesis).

 

Iнформаційний лист (із зразком оформлення)

Деталі

Дата:
14 Червень, 2019
Подія Категорія:

Місце проведення

Національний університет “Острозька академія”
Семінарська, 2
Острог, Ukraine
+ Карта Google