Завантаження Події

« Всі Події

 • Це подія пройшло.

XI Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії – 2018»

1 Червень, 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ,

ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ НаУ ОА

УКРАЇНСЬКЕ БІБЛІЙНЕ ТОВАРИСТВО

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення XI Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії – 2018»

у Національному університеті «Острозька академія»

Актуальність проведення олімпіади. Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє сформувати гармонійну особистість. Нерозуміння, несприйняття чи свідоме нехтування такою сутністю людини як творіння Божого приводить до її неадекватного виховання і невтішних наслідків, таких як непокора і неповага до старших, хуліганство, злочинність, алкоголізм, розбещеність, наркоманія, ігроманія, комп’ютерна залежність і музикоманія, що проявляються в характері і поведінці молодого покоління.

У процесі виховання дітей і молоді особливе значення має духовно-моральний аспект. У сучасному суспільстві він актуальніший, ніж будь-коли раніше. Тому традиційні виховні інституції: сім’я, школа, церква і громада, мають координувати свої зусилля у сфері духовно-морального виховання підростаючого покоління. Для духовно-морального виховання молодого покоління потрібно все ширше використовувати такі виховні форми, методи і засоби виховного впливу, які вже перевірені національним і зарубіжним педагогічним досвідом і засвідчили свою ефективність. Йдеться про заходи, які використовують виховний потенціал Біблії і християнських цінностей.

В українській школі з початку незалежності Української держави викладаються предмети духовно-морального спрямування на основі християнського віровчення, які засвідчили свій неперевершений виховний потенціал. На жаль, змагальних заходів для школярів, які вивчають ці предмети, на Всеукраїнському рівні до 2008 року не проводилось. У цьому зв’язку важливою формою духовно-морального виховання дітей та молоді стала Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії», яка проходить на базі науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія». З 2013 року в Олімпіаді беруть участь діти дошкільного віку, учні професійно-технічних училищ і студенти вищих навчальних закладів.

Місце проведення олімпіади. Олімпіада «Юні знавці Біблії» зазвичай проходить у декілька етапів. Спочатку вона проводиться в школі, далі в районі, області, а для переможців обласного рівня місцем проведення заключного етапу Олімпіади традиційно стає Національний університет «Острозька академія», правонаступник славнозвісної Острозької академії 16-17 століття, адже саме тут у 1581 році на благословенній острозькій землі побачила світ перша друкована Біблія старослов’янською мовою, зрозумілою для того часу.

Учасники олімпіади. До участі в олімпіаді «Юні знавці Біблії» запрошуються діти дошкільного віку, учні 1-11 класів загальноосвітніх шкіл, учні професійно-технічних училищ та студенти вищих навчальних закладів України, переможці відповідних шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Релігієзнавство» та інші предмети духовно-морального спрямування.

Мета олімпіади: духовно-моральне виховання дітей та молоді на біблійних цінностях.

Завдання олімпіади:

 • підвищувати інтерес дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її використання у повсякденному житті;

 • спонукати дітей та молодь будувати свій світогляд, характер і поведінку на християнських моральних цінностях;

 • сприяти консолідації сім’ї, школи та церкви у духовно-моральному вихованні молоді;

 • інформувати педагогічну громадськість, батьків про предмети духовно-морального спрямування.

Наукові підходи:

 • особистісно-орієнтований підхід розглядає людину як неповторне творіння Боже;

 • діяльнісний підхід передбачає активне залучення конкурсантів до різних видів діяльності: підготовки малюнків та аплікацій, співу, декламування, написання творчих робіт, есе, моделювання життєвих ситуацій та їх вирішення на основі Біблії;

 • компетентнісний підхід, відповідно до якого конкурсанти мають не лише читати Святе Письмо, бути обізнані зі змістом Біблії, але й продемонструвати її використання у повсякденному житті і спонукати до цього інших;

 • синергетичний підхід об’єднує зусилля педагогів, конкурсантів та Бога у процесі духовно-морального виховання.

Наукові принципи:

 • принцип теоцентризму розглядає Бога як Джерело моральних цінностей;

 • принцип біблійної основи має на меті використання Біблії як Слова Божого, спільного для всіх християн;

 • принцип міжконфесійності передбачає залучення до участі в Олімпіаді представників різних конфесій, об’єднаних спільністю християнських моральних цінностей;

 • принцип добровільності має на меті добровільну участь дітей та молоді в Олімпіаді і відповідне прийняття на себе певних зобов’язань;

 • принцип доступності передбачає зрозумілість завдань Олімпіади та їх відповідність віковим особливостям учнів;

 • принцип зв’язку навчання з життям має на меті актуальність завдань Олімпіади, їх зв’язок із життєвими ситуаціями і підготовку дітей до використання біблійних знань на практиці.

Наукові методи:

 • метод ілюстрування – передбачає використання виражальних засобів: малюнків, аплікацій, віршів, пісень, а також досвіду учнів, проектів для демонстрації духовно-моральних істин;

 • метод розповіді використовується для повідомлення про зміст малюнків та аплікацій;

 • метод пояснення (усного чи письмового) застосовується для обґрунтування ролі Біблії у власному житті, поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, значення релігії в особистому житті;

 • метод проектів – передбачає виконання учасниками Олімпіади тривалих соціально значимих завдань, які передбачають надання допомоги іншим людям;

 • ситуативний метод використовується для розв’язання актуальних життєвих ситуацій;

 • метод тестування має на меті перевірити знання учасниками Олімпіади змісту Біблії.

До складу журі входять богослови, релігієзнавці, психологи, педагоги, вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі шкіл, викладачі ВНЗ з предметів духовно-морального спрямування.

Нагородження.

1. Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл:

Учасники Олімпіади, які за результатами виконання письмового (усного) тесту на знання Святого Письма набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, отримують дипломи переможців (І, ІІ та ІІІ місце). За виконання творчої роботи та пісні (вірша тощо) всі учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних номінаціях.

Переможці та всі учасники Олімпіади нагороджуються бібліотечками літератури на духовно-моральну тематику.

2. Для учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ і студентів ВНЗ:

Учасники Олімпіади, які за результатами всіх запропонованих завдань набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, отримують дипломи переможців (І, ІІ та ІІІ місце). Всі інші учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних номінаціях.

Переможці Олімпіади, які займуть 1 місце серед учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх шкіл, учнів професійно-технічних училищ та студентів вищих навчальних закладів України, будуть нагороджені поїздкою до християнського оздоровчого табору «Віфанія», що на Закарпатті.

Переможці та всі учасники Олімпіади нагороджуються бібліотечками літератури на духовно-моральну тематику.

Конкурсні випробування для учасників

Всеукраїнської олімпіади «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ-2018»

ЗАГАЛЬНА тема 2018 року:

«ХРИСТИЯНСТВО – ДУХОВНИЙ ВИБІР УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»

(до 1030 річниці хрещення Руси-України)

«Плід же Духа любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість.» (До Галатів 5:22-23)

01 червня 2018 р.

Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл:

1. Підготувати удома творчу роботу (малюнок, аплікацію тощо), у якій зобразити історію зі сторінок Біблії, що яскраво демонструє християнські цінності: любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброту, віру, лагідність, стриманість тощо.

Подаємо приклади таких історій зі Святого Письма: Ноїв ковчег (Буття 6:9-7:24); історія Йосипа (Буття 37; 39-47); Давид і Голіаф (1 Самуїлова 17); історія Йони (Йони 1-2); Даниїл та леви (Даниїла 6); чудеса Ісуса Христа (Матвія 8:23-27; 9:2-7; 14:15-21; 14:22-33; Івана 11:38-44) тощо.

2. Під час Олімпіади представити творчу роботу, усно описати зображену біблійну історію. Декількома реченнями розказати про цінності, представлені у цій біблійній історії, та сказати, що ти робиш, аби розвивати християнські цінності у собі?

Час для виступу: до 5 хвилин.

3. Виконати під час Олімпіади пісню (вірш, розповідь, гра на музичному інструменті тощо ), що прославляє Бога.

4. Виконати під час Олімпіади тест на знання Святого Письма: усний – для дітей дошкільного віку й учнів 1 класів ЗОШ та письмовий – для учнів 2-4 класів ЗОШ.

01 червня 2018 р.

Для учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл:

1. Виконати вдома дослідження Святого Письма на тему: «Духовно-моральні цінності у Старому і Новому Заповітах».

Пропонуємо біблійні вірші для дослідження: історія Авраама (Буття 12:1-5; 15:1-5); історія Мойсея (Вихід 1:1-2:10; 14; 16-17); історія Йови (Книга Йова); притчі Ісуса Христа (Матвія 18:11-14; Луки 10:30-37); історія Савла (Дії 9:1-20; 16:22-34) тощо.

Для повноти аналізу додатково використовуйте й інші вірші з Біблії.

Обсяг домашньої творчої роботи: 1-2 стор.

2. Під час Олімпіади представити виконану роботу. А також висловити власні міркування щодо:

а) «Найбільшою цінністю для християн є …»;

б) «Що ми повинні робити (що я роблю) для того, аби християнські цінності завжди жили в нашому (моєму) серці, щоб ми (я) завжди мали мудрість вибирати головне в житті?»

Час для виступу: 5-6 хвилин.

3. Висловити Ваше розуміння щодо запропонованих членами журі біблійних висловів, які стали крилатими.

Наводимо приклади таких висловів:

«Альфа й омега», «Внести свою лепту», «Вовк в овечій шкурі», «Закопати талант у землю», «Манна небесна» тощо.

Про які явища, події, історичні персонажі чи особистості сучасності можемо говорити, використовуючи подані біблійні вислови?

Час для виступу: 1-2 хвилини.

4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.

27 квітня 2018 р.

Для учнів 7-9 класів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ:

1. Виконати вдома дослідження Святого Письма на тему: «Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок Собі!» (Пс. 32:12)

Для повноти аналізу використовуйте вірші з Біблії.

Згадайте яскраві сторінки вітчизняної історії і культури, щоб підтвердити історичний вибір християнства українським народом.

Обсяг домашньої творчої роботи: 2-4 стор.

2. Під час Олімпіади представити виконану роботу. А також висловити власні міркування щодо:

а) «Які цінності є основою, фундаментом нашого життя?»;

б) «Що ми повинні робити для того, щоби християнські цінності плекати, примножувати й захищати у своєму житті?»;

в) «Наведіть приклади Вашого служіння Церкві й рідному народу».

Час для виступу: до 7 хвилин.

3. Висловити Ваше розуміння щодо запропонованих членами журі біблійних висловів, які стали крилатими.

Наводимо приклади таких висловів:

«Мудрий, як Соломон», «Сіль землі», «Тернистий шлях», «Не хлібом єдиним живе людина» тощо.

Про які явища, події, історичні персонажі чи особистості сучасності можемо говорити, використовуючи подані біблійні вислови?

Час для виступу: 1-2 хвилини.

4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.

27 квітня 2018 р.

Для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів ВНЗ:

1. Виконати вдома дослідження Святого Письма на тему: «…Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за Мною» (Мт. 16:24)

Для повноти аналізу використовуйте вірші з Біблії.

Згадайте яскраві сторінки життя відомих осіб у вітчизняній історії і культурі, щоб підтвердити важливість і необхідність слідування за Христом.

Обсяг домашньої творчої роботи: 4-6 стор.

2. Під час Олімпіади представити виконану роботу. А також висловити власні міркування щодо:

а) «Що означає йти за Христом?»;

б) «У чому сила слідування за Ісусом?»;

в) «Які кроки робите Ви особисто, аби слідувати за Ісусом Христом?».

Час для виступу: 7-10 хвилин.

3. Висловити Ваше розуміння щодо відомих біблійних віршів, запропонованих членами журі.

Наводимо приклади таких віршів:

«Промовляє до нього Ісус: Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6);

«Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло та туліться до доброго!» (Рим. 12:9);

«Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів!» (1 Петр. 4:8);

«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа…» (Мт. 28:19) тощо.

Аргументуйте і конкретизуйте біблійні вірші прикладами явищ і подій, життям, поведінкою і діяльністю відомих вітчизняних історичних персонажів чи особистостей сучасності.

Час для виступу: 2-3 хвилини.

4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Дорослим дозволяється консультувати дітей, але не виконувати за них роботу. Це конкурс дітей, а не дорослих. У роботі слід зазначити прізвище консультанта.

ІІ. Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати в електронному вигляді: сканований варіант або електронну фотографію у форматі JPEG.

Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область (Шевченко Петро, 2 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область) – щоб не псувати роботу, підпис можна зробити на зворотньому боці.

ІІІ. Дослідження оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,0.

IV. Електронний варіант роботи (малюнок, аплікацію, дослідження) надсилати на e-mail: christian.lab@oa.edu.ua до 01 квітня 2018 року.

V. Заявку на участь підготувати на кожного учасника окремо та надсилати на e-mail: christian.lab@oa.edu.ua до 01 квітня 2018 року.

Оргкомітет приймає заявку не більше як на одного учня із однієї паралелі навчального закладу.

VІ. Письмовий (усний) тест на знання Святого Письма виконують всі учасники під час Олімпіади.

VІІ. Початок Олімпіади о 10 год. 27 квітня та 01 червня 2018 року.

VІІІ. Адреса: науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35 800

IX. Оргкомітет: тел. 067 104 5737, Власова Світлана Борисівна

Зразок заявки на участь

ЗАЯВКА

на участь у XІ Всеукраїнській олімпіаді «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ» – 2018

5 клас

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Назва навчального закладу,

область

№ тел., e-mail

учасника (за наявності)

П.І.Б. керівника,

№ тел., e-mail

Інформація про керівника

Адреса

учасника або навчального закладу

1

Захарук Іван

Гончарівський НВК «ЗОШ I-IІI ступенів-ДНЗ», Тернопільська область

067 376 2552

z-ivan@ukr.net

Ткачук Галина Петрівна

095 022 6116

Halyna_04@gmail.com

вчитель Гончарівського НВК «ЗОШ I-II ступенів-ДНЗ» Тернопільської області

вул. Шевченка, 4

село Гончарівка

Монастириський район

Тернопільська область, 48332

Учасники Олімпіади та їх учителі (наставники) можуть у письмовій формі висловити свої зауваження та побажання щодо її проведення.

Координатор олімпіади «Юні знавці Біблії», доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія» В. М. Жуковський

Деталі

Дата:
1 Червень, 2018
Подія Категорія:

Організатор

Кафедра культурології та філософії
Ел. пошта:
zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua

Місце проведення

Національний університет “Острозька академія”
Семінарська, 2
Острог, Ukraine
+ Карта Google