Завантаження Події

« Всі Події

 • Це подія пройшло.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної заочної конференції „ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ”

4 Вересень, 2018 o 08:00 - 19 Жовтень, 2018 o 17:00

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної заочної конференції

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІ

Тематичні напрямки:

 1. Лінгводидактика та соціолінгвістика.
 2. Когнітивна лінгвістика та прагматика.
 3. Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу.
 4. Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень.
 5. Стилістика та інтерпретація тексту.
 6. Мова в діалозі культур.
 7. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
 8. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
 9. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.

Форми участі у конференції:

 1. Розміщення статті на науковому блозі Національного університету „Острозька академія” з видачею сертифікату про участь у конференції.
 2. Публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових видань ВАК України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604) Збірник проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2016: 69.48. та Google Scholar. Кожній статті присвоюється індекс DOI.
 3. Розміщення статті на науковому блозі Національного університету „Острозька академія” та публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових видань України.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті – 10-15 сторінок з анотаціями, таблицями, схемами, рисунками та літературою.

Структура статті:

e-mail

індекс УДК (верхній лівий кут);

прізвище, ім’я та по-батькові автора (правий кут, шрифт 14 Times New Roman) українською, російською та англійською мовами;

науковий ступінь, вчене звання українською, російською та англійською мовами;

назва навчального закладу (правий кут) українською, російською та англійською мовами;

назва статті українською, російською, англійською мовами (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);

анотації та ключові слова (українською, англійською, російською мовами), шрифт звичайний 14 Times New Roman, обсяг анотації англійською мовою складає не менше 200 слів);

основний текст статті (друкується через 1,5 інтервал без переносів шрифтом 14 Times New Roman. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 2,5 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Файл зберігати у форматах RTF, DOC. Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127;], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] .

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які містять плагіат (рівень оригінальності повинен становити не менше 70 %), не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, оформлені з істотними технічними огріхами не розглядатимуться.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище Ім’я По батькові ______________________________________________________

Науковий ступінь_____________________

Вчене звання_________________________

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)__________________

Тема доповіді___________________________

Тематичний напрямок ____________________

Форма участі____________________________

Адреса Нової пошти, для отримання матеріалів конференції (№ відділення, місто, телефон отримувача)______________________________

Усі поля обов’язкові для заповнення

Для участі у конференції просимо надіслати

до 21 вересня 2018 року

на електронну адресу lingua.lab@oa.edu.ua

 • Заявку для участі у конференції (форма додається);
 • Електронний варіант статті (10-15 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
 • Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня(підпис на рецензії необхідно завірити печаткою); (у форматі * .jpg, *.png);
 • Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png);
 • Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).

Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc., kvitanciia_Ivaniv.doc

 

Технічний секретар:

Попчук Марія Анатотоліївна

моб. тел. (098) 904 39 05

e-mail: lingua.lab@oa.edu.ua

 

Заступник голови оргкомітету

Ковальчук Інна В’ячеславівна,

моб. Тел. (067) 30 444 03

 

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Острозька академія”

Факультет романо-германських мов

Кафедра індоєвропейських мов

Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної заочної конференції

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ”

19 жовтня 2018 року

м. Острог

 

 

Деталі

Початок:
4 Вересень, 2018 o 08:00
Кінець:
19 Жовтень, 2018 o 17:00

Організатор

Факультет романо-германських мов

Місце проведення

Національний університет “Острозька академія”
Семінарська, 2
Острог, Ukraine
+ Карта Google