IV Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

Національний університет «Острозька академія»
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
Секція правового забезпечення національної безпеки і оборони Національної академії правових наук України
Національна академія Служби безпеки України
Інститут Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

IV Міжнародна науково-практична конференція
«ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

У рамках проекту Європейського Союзу «Еразмус+ WARN – Академічна протидія гібридним загрозам (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)

18 вересня 2020 р.  м. Острог

 

Шановні пані і панове!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться         18 вересня  2020 року у Національному університеті «Острозька академія».

Місце проведення конференції:  м. Острог, вул. Семінарська, 2, головний корпус.

Початок конференції: 10.00 

Google meet: https://meet.google.com/gnx-uzxg-ikh

 Тематичний фокус конференції

Динамічний характер сучасних викликів і загроз та процеси трансформації світового безпекового простору актуалізують потребу нових теоретичних і прикладних досліджень у галузі національної та міжнародної безпеки, потребують подальшого розвитку права національної безпеки та військового права, належного законодавчого і кадрового забезпечення діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України.

Анексія АР Крим Російською Федерацією, військові дії за участі РФ на території України,  мілітаризація Калінінградської області РФ є безпрецедентними викликами для Європи, насамперед, для країн  Центрально-Східної Європи і держав Чорноморського регіону.

Метою конференції є міждисциплінарний діалог та обмін досвідом представників наукової спільноти, експертів та практиків з питань національної безпеки, зокрема з питань протидії інформаційній агресії та гібридній війні, що генеруються Російською Федерацією проти України, ЄС та Заходу загалом. Розробка на цій основі науково-обґрунтованих рекомендацій з протидії та локалізації цих загроз тепер і в майбутньому.

Напрями роботи конференції:

 • Секція 1. Загрози національній безпеці в умовах гібридної війни РФ проти України і країн-членів ЄС: прикладні, наукові та освітні аспекти
 • Секція 2. Гібридний мирний процес на Донбасі і виклики для національної безпеки України 
 • Секція 3. Інформаційна війна РФ проти України і окремих країн ЄС та засоби її нейтралізації
 • Секції 4. Політичні, економічні та соціальні наслідки поширення COVID-19 Україні 

Круглий стіл: «Академічна протидія гібридним загрозам»

Тематика секцій може бути скоригована, а їхня кількість збільшена залежно від отриманих заявок. У цьому році буде сформована окрема секція/секції для студентів, аспірантів і курсантів. 

 

Для участі у конференції необхідно до 15 серпня  2020 року надіслати до оргкомітету конференції на електронну пошту nscostrohacademy@gmail.com 

Робочі мови конференції: українська та англійська

Вимоги до оформлення матеріалів

 • – Тези доповіді мають бути на актуальну тему, містити результати наукових досліджень, бути відредагованими та охайно оформленими.
 • – Обсяг доповіді (тез виступу) до 5 сторінок у форматі А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • – Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді). 
 • – Сторінки не нумеруються.
 • – Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині, абзац – 10 мм.
 • – У кінці тексту доповіді, за необхідності, надається список використаної літератури. При його оформленні слід додержуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. 
 • – Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Stetsiuk Petro- thesis).

Інформаційний лист

Дата

18 Вер 2020
Expired!

Час

Весь день
QR код

Залишити відповідь