Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

Шановні колеги!

Національний  університет

„Острозька академія”

Факультет романо-германських мов

Кафедра англійської філології

 

Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 28 березня 2019 року.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці

Тематика секційних засідань:

 1. Актуальні проблеми лінгвістики: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.
 2. Комунікативна лінгвістика.
 3. Новітні технології викладання іноземних мов.
 4. Когнітивна лінгвістика.
 5. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.
 6. Проблеми сучасних інтерпретацій текстів світової літератури.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Форми участі у конференції:

 1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).
 2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
 3. Участь у конференції без доповіді.
 4. Публікація статті.

Для участі у конференції просимо надіслати до 20 лютого 2019 року на електронну адресу kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

 • Заявку для участі у конференції (форма додається);
 • Електронний варіант статті (2-4 сторінки, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
 • Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю (у форматі * .jpg, *.png);

Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку  та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Відскановані рецензії називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc.

За матерiалами конференцiї планується електронна версія збiрника

Розсилка електронного збірника відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції.

За детальною інформацією прохання звертатися на кафедру англійської філології факультету романо-германських мов або за нижчевказаними номерами телефонів

 

 Відповідальний секретар:

Коженевська Світлана Стапанівна

тел. (097) 334 43 67

e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

 

Координатори конференції:

Худолій Анатолій Олексійович

e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

 

Заблоцький Юрій Валерійович

e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище_________________________________

Ім’я______________________________________

По батькові_______________________________

Навчальний заклад (назва, адреса, телефон,

факс, e-mail_______________________________

_________________________________________

_________________________________________

Тема доповіді_____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Назва секції_______________________________

Форма участі______________________________

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail (просимо чітко вказувати поштовий

індекс)___________________________________

________________________________________

Необхідність броні житла ___________________

Особистий підпис__________________________

Усі поля обов’язкові для заповнення

При потребі, просимо заздалегідь повідомити про необхідність бронювання місць у готелі або гуртожитку.

Вартість проживання учасники сплачують самостійно. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2 см.

Матеріали подавати у такій послідовності:

 1. Перший рядок в центрі: назва доповіді – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
 2. Другий рядок в центрі: П.І.П. учасника.
 3. Третій рядок в центрі: місце навчання.
 4. Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
 5. Текст доповіді.
 6. Список літератури оформлюється як примітка після тексту доповіді. Зноски мають бути виконані в квадратних дужках, наприклад [1, с.23]. Перша цифра зноски вказує на порядковий номер джерела в примітках, друга на номер сторінки в джерелі. Зноска на джерело в примітці повинна містити П.І.П. автора, назву монографії, підручника чи статті. Для будь-якого джерела необхідно вказати місце видання, видавництво, рік видання та сторінки.
 7. Прохання до авторів тез доповідей звернути особливу увагу на точність цитування та посилань.

 

Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 

Братство спудеїв факультету романо-германських мов  щиро бажає усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення і цікавих зустрічей.

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Острозька академія”

Факультет романо-германських мов

Кафедра англійської філології

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців

«ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ»

28 березня 2019 року

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Дата

30 Лис 2018 - 28 Бер 2019
Expired!

Час

08:00 - 17:00

Розташування

Національний університет "Острозька академія"
Семінарська, 2
Категорія

Організатор

Кафедра англійської філології
QR код

Залишити відповідь