Заочна міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» (ICRACP – 2020)

Шановні науковці, аспіранти, студенти!

Запрошуємо вас до участі у заочній Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» (ICRACP – 2020), яка відбудеться 13-20 травня 2020 р. у Національному університеті «Острозька академія» (Рівненська область, м. Острог).

У рамках конференції планується робота за наступними тематичними напрямами:

  1. Актуальні проблеми когнітивної психології та психотерапії
  2. Нейропсихологія та когнітивна наука
  3. Дослідження уваги та пам’яті в контексті когнітивної психології 
  4. Мислення та прийняття рішень у когнітивній психології
  5. Інтелект та штучний інтелект  у когнітивній психології
  6. Мова, мовлення та розвиток пізнання
  7. Когнітивний підхід у психології соціального пізнання
  8. Когнітивний підхід у вивченні особистості
  9. Емоційна регуляція когнітивних процесів
  10. Прикладні аспекти когнітивної психології

Форма участі у конференції:  дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За матеріалами конференції планується видання  електронного збірника тез доповідей  та публікація наукових статей у науковому журналі Наукові за-писки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія», включеного до переліку фахових видань МОН України. 

Журнал входить до наукометричних баз і каталогів наукових видань: Index Сopernicus, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського.

Для участі у конференції просимо до 13 квітня 2020 р. надіслати  на електронну адресу icracp2020oa@gmail.com

 1. авторську картку учасника  конференції;
 2. електронний варіант статті з розширеною анотацією англійською мовою / тези доповіді;
 3. скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня (підпис на рецензії необхідно завірити печаткою);
 4. скановану квитанцію про оплату організаційного внеску.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

    Координатор заходу: аспірантка кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»

    Шовкова Оксана Дмитрівна

    Контактний телефон: +38 (099) 07-24-915

    E-mailicracp2020oa@gmail.com 

Детальна інформація надається в інформаційному листі.

Дата

13 Тра 2020 - 20 Тра 2020
Expired!

Час

Весь день

Розташування

Національний університет "Острозька академія"
Семінарська, 2
Категорія

Залишити відповідь